INFORMATION
Bhramin
Vyas
Gotra
Shakha
Parva
Ved
Shukla Yajur Ved
Upved
Vaishampayan Dhanur Ved
Dharma Sutra
Shankkhalikita
Upnishad
Isavasya and Brihadaranyaka
Isht Dev
Shankar
Kul Devi
Ganpati
Mahodar
Bharav
Batuk
Shiv
Trayambak
Guru
Kosh Dwar
20 K.M.S. 
Disha
5
Sharam

Mitra