INFORMATION

Topics
Information
Bhramin
Vyas
Gotra
Shakha
Pravar
Ved
Shukla Yajur Ved
Upved   
Vaishampayan Dhanur Ved
Dharma Sutra Shankkhalikita
Upnishad Isavasya and Brihadaranyaka
Isht Dev Shankar
Kul Devi Bhuvaneshwari
Ganpati Mahodar
Bharav Batuk
Shiv Trayambak
Guru Shankaracharya
Kosh Dwar 20 K.M.S. 
Disha 5
Sharam Mitra